You are here

Interventni radovi na fasadi Tehničke škole

Su Nedeljnik, mali oglasi subotica, registar firmi

 Interventni radovi na fasadi Tehničke škole „Ivan Sarić“, obezbediće kritične delove fasade, koji predstavljaju opasnost za prolaznike i učenike škole. U postupku javne nabavke školi su ponude dostavile 4 firme, a posao je dobila subotička firma „Filipović izgradnja“. Problem sa dotrajalom fasadom u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ traje već duže vreme. Uprkos tome što nije najbezbednije prolaziti pored škole i kretati se po dvorištu ove obrazovne ustanove, đaci redovno pohađaju nastavu. Izvođač radova ima rok od 30 dana da postavi stubove ispod balkona sa spoljašnje strane fasade, da ukloni dotrajale ornamente sa fasade i da postavi drvene nadstrešnice iznad svih ulaza u zgradu škole.